Har du koll?

Har du koll på krisen?

Vad behöver djurägaren ha hemma om elen går mitt i kalla vintern och ormen behöver värme? Eller om det blir värmebölja på sommaren och katten får värmeslag? Med kampanjen ”Har du koll?” informerar Svenska Blå Stjärnan om krisberedskap för djurägare.

Med husdjur i hushållet är det viktigt att vara påläst eftersom det är vi som har det yttersta ansvaret för att våra djur ska må bra.

Kampanjen är framtagen på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med syfte att öka individens medvetenhet om krisberedskap. MSB menar att alla medborgare ska vara så pass förberedda att de klarar sig i tre dygn, det vill säga i 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Man förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Genom kampanjen ”Har du koll?” ger Svenska Blå Stjärnan tips och förslag på hur djurägare kan förbereda sig, vad de bör ha för krisberedskap hemma samt var man hämtar information både innan och under en kris. På hemsidan hardukoll.nu finns det praktisk information om vad de olika djuren behöver, samt checklistor på bra saker att ha hemma och intressanta videoklipp där experter ger handfasta tips.

Här kommer du till hardukoll.nu >>

Har du koll på krisen?

Har du tänkt igenom vad för sorts beredskap du behöver för dig och ditt djur om en kris skulle inträffa? På hardukoll.nu får du handfasta tips.