Stockholm

Stockholmsförbundet finns även på facebook och på instagram.

Funktionärer till stöd för Migrationsverkets flyktingsmottagning

Aktiviteter
11 januari – Tappskokurs (första tillfället)
13 februari – Studiebesök på Lövsta Stuteri och Seminstation


Nästa styrelsemöte

31 januari

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:


Deadline för nästa Stjärnextra

20 december

Mailadress för bidrag till innehållet 


Insamlingskonto för sponsorhäst till stiftelsen för den beridna högvakten

För snart 100 år sedan bildades Svenska Röda Stjärnan med syfte att värna arméhästens väl. Sedan dess har organisationen ändrat både namn och fokus, men samröre med hästarna i Försvarsmakten har levt vidare under hela 1900-talet. De sista “arméhästarna” i Sverige är de som är kvar i ceremoniell tjänst, det vill säga hästarna på Kavallerikasern. Många är de Stjärnor som fått sin utbildning i hästvård eller varit aktiva på K1 genom åren och det går nog att påstå att vår verksamhet på K1 är en stor anledning till varför Stockholmsförbundet är så vitalt.

Hyllning till arméhästen
Inför jubileumsfirandet 2017 är målet att, som en hyllning till arméhästen och vårt samarbete kring den, samla in pengar till en alldeles egen sponsorhäst. En sponsorhäst kostar 130 000 kronor. Insamlingen sker med frivilliga bidrag och genom olika aktiviteter. Den ska inte belasta förbundets ekonomi på något sätt.

Bidra till jubileumsgåvan
Naturligtvis hoppas vi att alla Stockholmsstjärnor vill skänka en slant och känna sig delaktiga i denna jubileumsgåva. Alla bidrag mottages tacksamt! Inget bidrag är för litet (och inte heller för stort). Den som har frågor får gärna kontakta insamlingsansvarig: Louise Ribbing, e-post: louise.ribbing@gmail.com / mobil: 070-544 14 10.

Jubileumskontot är: plusgirokonto 73 35 11-0.

Välkommen med ditt bidrag!


Vill du engagera dig i hundsektionen?

Har du ett stort hundintresse och vill engagera dig mer i Svenska Blå Stjärnan? Just nu söker vi medlemmar som vill anordna aktiviteter, hjälpa till vid hundmässor med mera. Man behöver inga tidigare erfarenheter eller varit engagerad förut, utan ett intresse är det viktiga! Om ni vill anordna en hundaktivitet av något slag, eller bara är intresserad av att veta mer, hör av er till , eller ring 0707-54 27 29. Man behöver inte ha egen hund för att engagera sig i hundsektionen!


Flykting krisen
De frivilliga försvarsorganisationerna har fått förfrågan om att ställa upp som stöd till Migrationsverket för att kunna ta emot de flyktingar som kommer till Sverige. Svenska Blå Stjärnan i Stockholm har fått förfrågan och vi går ut med denna efterlysning för att se om några av våra medlemmar har möjlighet att hjälpa till här i Stockholm:

Exempel på arbetsuppgifter som kan vara aktuella är

· . Skruva ihop sängar och ordna/hantera tillfälliga boenden

· Informera, bland annat om rättigheter och skyldigheter, t ex vid färjeterminaler och andra in- och utreseställen.

· Registrera flyktingar i MIV system

· Att vara en stödjande medmänniska som lyssnar

· Matdistribution och andra typer transporter.

· Att kunna prata andra språk än svenska

Även andra behov kan finnas.

Vi kommer att förmedla namn och kontaktuppgifter till de stjärnor som vill och kan hjälpa till

Har du möjlighet att hjälpa till så maila namn, adress, telefon och mailadress till Åsa Liljemark snarast!

Tack på förhand!


Tappskokurs
Vi har glädjen att bjuda in till tappskokurs med regementshovslagare Mats Holmstedt som lärare.

Kursen är på totalt 18 timmar och leder till tappskobehörighet.

Vi håller till i Smedjan på Kavallerikasernen och börjar måndag 11 januari kl 18:30, kör samma tid tisdag 12 januari och dagpass på på lördag 16/1 och söndag 17/1, exakta tider för helgen bestämmer ni när kursen börjar. Tänk på att du ska kunna vara med på alla tillfällena.

Vi kan vara max 6 deltagare, men är det stort intresse försöker vi ordna en omgång till.

Pris: max 2500:- kronor, exakt pris meddelas vid antagning, betalas till pg 18 30 96-7

Anmälan: senast 15 december
Anmälan ska innehålla namn och födelsenummer och gärna en motivering varför du vill gå kursen,


 

Studiebesök på Lövsta stuteri och Seminstation
Den 13 februari 2016 kl 13 är du välkommen att besöka den fantastiska gården Lövsta i Upplands Väsby där
landslagsryttaren Tinne Vilhelmson – Silfvén har sin hemmabas.

Vi får en rundvandring på gården och får se ridhus och det vackra stallet med flera fina hingstar bland annat.

Därefter åker vi gemensamt vidare till Lövsta Seminstation som ligger på gården Stjärnborg strax utanför Upplands-
Väsby.

Här finns seminstationen plus avelsston och unghästar. Även här får vi vara med på en guidad rundvandring.
Möjlighet finns att äta medhavd matsäck på läktaren i ridhuset.

 

Lövstabesöket är nu (2015-12-28) fullbokat, håll koll på hemsidan och facebook om det öppnas upp för anmälan igen. Och anmäl eventuella återbud till Åsa så fler kan följa med!

Anmälan senast 5 februari till Åsa Liljemark
Mejl:
tel: 070-512 14 84
Max 40 personer

Meddela gärna om ni kan ta med passagerare i bilen eller önskar samåka.

För färdbeskrivning se hemsidan http://www.lovstastuteri.com/lovsta/