Bli medlem

Vill du lära dig mer om god djurhållning, smittskydd och djurskydd? Då ska du bli en av oss. Som medlem i Svenska Blå Stjärnan får du möjlighet att delta i vår verksamhet och våra kurser både centralt och i förbunden. Du får också vår medlemstidning Blå Stjärnan som ges ut fyra gånger per år. Förutom nya kunskaper får du också många nya vänner – både två- och fyrbenta.

Man kan bli medlem i Svenska Blå Stjärnan från det år man fyller 7. Någon övre åldersgräns finns inte, vi har verksamhet för alla åldrar. Medlemskap kostar 100 kr per år. Om du bor på samma adress som en helbetalande medlem betalar du 25 kr i familjemedlemskap. I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring som gäller när du medverkar i vår verksamhet.

Här på hemsidan kan du läsa mer om vår organisation, aktiviteter lokalt ute i förbunden samt ungdomsavdelningar och om våra utbildningar. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Vi återkommer till dig så snart som möjligt med ditt välkomstpaket och medlemsinformation. Fyll i vår medlemsanmälan för att ansöka om medlemskap, mer information och inbetalningskort kommer på posten.

Välkommen till Svenska Blå Stjärnan!