Vår organisation

SBS är riksorganisation för SBS medlemsorganisationer som bedriver verksamhet i regionala länsförbund, lokalavdelningar och ungdomsavdelningar samt för SBS Ungdomsförbund (SBS-U) som bedriver verksamhet på central nivå. Verksamheten bedrivs, inom ett av Centralstyrelsen fastställt område, enligt SBS grundstadga som fastställs av respektive förenings årsmöte. Riksstämman är SBS beslutande organ. Centralstyrelsen är SBS verkställande organ och har sitt säte i Stockholms län.