Våra insatser

Svenska Blå Stjärnan har under 2000-talet arbetat vid

 • Salmonellautbrott, Östergötland, 2003
 • Stormen Gudrun, 2005
 • Beredskap vid fågelinfluensan, Stockholm, 2006
 • PRRS (grisvirus), Skåne, 2007
 • Tvätt av oljeskadade fåglar, till och från under åren 2005–2011
 • Blåtunga, 2008–2010
 • Salmonella, Öland, 2009
 • Salmonella, Östergötland, 2009
 • Beredskap den nya influensan, nationellt, 2009
 • Beredskap fågelinfluensa, Öland, 2010
 • Gräsprovtagning i samband med Fukushima, Skåne, 2011
 • Oljesanering, Tjörn, 2011
 • Oljesanering, Söderhamn, 2011
 • Salmonella, Östergötland, 2011
 • Oljesanering, Järfälla, 2012
 • Oljesanering, västkusten, 2012
 • Salmonella foder, 2013
 • Beredskap Branden i Västmanland, 2014

Svenska Blå Stjärnan har deltagit i övningar

 • Mul- och klövsjukeutbrott med inslag av fågelinfluensa, Skövde, 2006
 • Fågelinfluensa, 2007
 • Mjältbrand i foder, 2007
 • Blåtunga, 2008
 • Mul- och klövsjuka, 2010
 • OLC – operativa ledningscentraler, 2010
 • Olivia, oljeskydd, 2010
 • Gräsprovtagning, 2010
 • Boilex, oljeskydd, 2011
 • Oljeskydd, Gotland, 2011
 • Oljeskydd, Västerås, 2012
 • Refox, Strålsäkerhet, Skåne, 2012
 • Epizootiövning, Stockholm, 2012
 • Sambio, övning inom EU-projektet AntiBioThreat, Uppsala, 2013
 • CBRNE och transporter, Växjö, 2013

Exempel på arbetsuppgifter

 • Arbete på operativ ledningscentral, callcenter, smittspårning, utdelning av vaccin/skyddskläder m.m. från förråd
 • Hjälp med upprättande av operativ ledningscentral
 • Fältarbete såsom att assistera veterinär
 • Träck- och blodprover
 • Vaccinering
 • Journalföring
 • Hantering vid avlivning
 • Flytt av djur
 • Transport av prover till laboratorium
 • Ge stöd till drabbade djurägare
 • Krishanteringshjälp till personal i fält
 • Avspärrning
 • Hjälp med information till djurägare
 • Assistera vid inventering av djur o.s.v.
 • Sanering av oljeskadat vilt
 • Evakuering av djur

Vill du också bli en del av Sveriges krisberedskap?

Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap.

Bli medlem