Barn- och Ungdomsläger

Svenska Blå Stjärnan arrangerar läger för barn och ungdomar varje sommar. Du kan t.ex. välja mellan smådjursläger, läger på djurpark, kaninläger och hundläger där du tar med din hund. Läs om de olika lägren i vår Lägerfolder.

För att delta på läger ska du vara medlem i Svenska Blå Stjärnan.  Medlemskap kostar 100 kr per år. Om du bor på samma adress som en helbetalande medlem betalar du 25 kr i familjemedlemskap.