Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har i samverkan med Jordbruksverket en landsomfattande organisation för provtagning av betesgräs, vallfoder och spannmål. Organisationen sätts in i händelse av radioaktivt nedfall. Detta är en viktig del av samhällets krisberedskap. Om radioaktiva ämnen sprids i naturen kan de förorena produkter som används i livsmedelsproduktion, framförallt mjölk. Radioaktivt förorenade livsmedel medför en risk för människor. Vid en eventuell olycka måste man snabbt hitta även mycket små halter så att bl.a. Jordbruksverket kan sätta in motåtgärder omgående. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2006 avtal med Svenska Blå Stjärnan, Lottorna och Bilkåren om verksamhetsledning, provtagning, hantering och transport till utsedda beredskapslaboratorier.

Strålsäkerhetsmyndigheten utbildar verksamhetsledare som planerar och leder verksamheten i sitt län. I varje län är målet att det ska finnas verksamhetsledare från organisationerna Svenska Blå Stjärnan, Lottorna och Bilkåristerna, dvs. minst tre verksamhetsledare per län. Verksamhetsledarna ansvarar för att rekrytera och utbilda provtagare, 10-15 st per län. Grundutbildningen för verksamhetsledarna är två dagar, med en årlig uppföljningsdag. Hela organisationen övas vid en fältövning under en dag på hösten.

Vill du bli verksamhetsledare eller provtagare?

Kontakta Audrée på Strålsäkerhetsmyndigheten eller Anna-Karin på Svenska Blå Stjärnan om du vill veta mer.

Anna-Karin Hägglund
Tfn: 08-629 63 68
E-post:

Audrée Paquette
Tfn: 08-799 40 44
E-post: