Uppdragsutbildningar

Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap. Vår tidigare uppdragsgivare Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har i och med årsskiftet 2008/2009 tillsammans med Statens Räddningverk och Styrelsen för psykologiskt försvar ombildats till Myndigheten för samhällsskydd och och beredskap (MSB).

Utbildningarna är inriktade på att ge kompetens för att klara av kriser och katastrofinsatser, se informationsfilm och kursöversikt.

Att vara Blå Stjärna är meriterande även i det vanliga arbetslivet. Arbetsgivare som har insikt i vad det innebär att vara stjärna värderar kunskapen högt. Det gäller arbete som har både med hantering och omvårdnad av djur och människor att göra. Den som kan få en flock djur att följa med är oftast en tydlig och bra ledare.

Uppdragsutbildningar är utbildningar som är kostnadsfria. Vi står också för kost, logi och resekostnader under utbildningen. Du får på dessa kurser även dagpenning för förlorad arbetsinkomst, mer information om Ersättning vid uppdragsutbildning. Du betalar en depositionsavgift på 500 kr som du får tillbaka efter genomförd kurs. Under kursen är du försäkrad. Efter utbildningen har du kompetens för att vara en resurs i samhällets krisberedskap.

En överenskommelse tecknas med organisationen efter godkänd genomgången grundkurs 1. Överenskommelsen innebär att medlemmen står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Du kan läsa mer här.

Uttagning av deltagare

För uppdragsutbildningar har Svenska Blå Stjärnan ett speciellt uttagningssystem. Det är viktigt att Svenska Blå Stjärnan har utbildade funktionärer över hela landet och med hjälp av respektive förbunds utbildningsansvarige antas deltagare utifrån de resurser som behövs i förbunden. I god tid före kursstart (ca 10 veckor innan) får du besked om du fått plats på kursen eller om du står på väntelista. Det kan hända att du får vänta till nästa kurstillfälle om det är många som sökt från din region. Om du inte skulle få en plats, skicka in en anmälan till nästa kurstillfälle som passar dig.

Bekräftelse och kallelse till våra kursdeltagare skickas ut via e-post. En depositionsavgift på 500 kr tas ut när du har blivit antagen till en kurs. Du får tillbaka pengarna efter genomförd kurs, mot läkarintyg om du är förhindrad att delta på grund av sjukdom, alternativt lämnat återbud senast tre veckor innan kursstart. Om du inte deltar i kursen och inte lämnar återbud senast tre veckor innan kursstart, fakturerar vi dig 500 kr om du inte redan har betalat depositionsavgiften.

 

Läs mer om repetition.